ปลาเศรษฐกิจตัวใหม่ สร้างรายได้ กิโลละ 500 บาท

, , No Comments
 ปลาเศรษฐกิจตัวใหม่ สร้างรายได้ กิโลละ 500 บาท


เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม  นายสมโภชน์  เต็มเปี่ยม  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด และนายประโยชน์  บุญเสริญ ประมงจังหวัดลำปาง ได้ทำการรณรงค์ให้ช่วยดูแลกระบวนการเพาะพันธุ์ปลารากกล้วยให้มีจำนวนมากขึ้น

เนื่องจากขณะนี้จำนวนลูกปลานั้นมีปริมาณการเกิดใหม่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดถือว่า เป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์และเป็นสัตว์น้ำหายาก ซึ่งตอนนี้ได้จัดโครงการปลารากกล้วยคืนถิ่น มีการศึกษาวิธีการเพาะเลี้ยงตั้งแต่อนุบาล การเลี้ยงเพื่ออนุรักษ์จนตลอดถึงการเลี้ยงเพื่อเพาะพันธุ์ปลาอีกด้วย จะมีการฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์เพื่อเข้าไปกระตุ้นให้ ปลารากกล้วย มีการวางไข่ในบ่ออนุบาลซึ่งเป็นถังไฟเบอร์กลาสและบ่อปูนซีเมนต์


และเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม  ได้มีการแถลงว่าได้เพาะพันธุ์ปลารากกล้วยได้สำเร็จเป็นครั้งแรกของประเทศไทย โดยศูนย์วิจัยและการพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดลำปาง จึงได้เตรียมการขยายพันธุ์ปลาชนิดนี้เพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติต่อไป

ถือได้ว่าเป็นการทำสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการอนุรักษ์พันธุ์ปลาประจำท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาติให้มีความหลากหลายอยู่ดั้งเดิมและไม่ลดลง


สำหรับปลารากกล้วยนั้นถือได้ว่า เป็นปลาประจำถิ่นโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดลำปาง เคยมีปลาชนิดนี้อาศัยอยู่ในแม่น้ำสายหลักของจังหวัดนั้นคือแม่น้ำวัง นั้นเอง แต่เนื่องจากการล่าเพื่อนำมาประกอบอาหารจึงทำให้ปลาชนิดนี้มีจำนวนลดลงจนอยู่ในขีดที่เรียกว่า “ใกล้สูญพันธุ์” เลยที่เดียว


แต่ยังดีที่มีผู้บริหารที่ให้ความสำคัญกับปลาเศรษฐกิจของจังหวัดชนิดนี้จึงได้จัดตั้งโครงการตามที่ปรากฏเป็นข่าวนั้นและทำให้ปริมาณปลาชนิดนี้เพิ่มขึ้นมากขึ้นตามลำดับ และอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ ซึ่งปลารากกล้วยที่เพาะพันธุ์ได้นั้นส่วนหนึ่งได้แจกจ่ายให้กับประชาชนนำไปเพาะเลี้ยงเพื่อนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับครอบครัว และยังแบ่งอีกส่วนหนึ่งเพื่อนำไปปล่อยสู่แหล่งน้ำตามธรรมชาติต่อไป


ลักษณะรูปร่างของปลารากกล้วยนั้น จะมีลำตัวเรียวยาวแบนข้างเล็กน้อย ลำตัวสีน้ำตาลอ่อน ท้องสีขาว ตามแนวสันหลังมีแถบสั้น ๆ สีน้ำตาลดำ พาดขวางประมาณ 10 แถบ

สภาพที่อยู่อาศัย จะอาศัยอยู่บริเวณน้ำไหลค่อนไปทางแรงแต่ไม่แรงมาก ใสสะอาด พื้นทรายไม่ละเอียด ไม่หยาบ สำหรับหาอาหารและมุดหลบภัยการหากินจะอยู่ตามหาดทรายและพื้นทราย เวลาตกใจจะว่ายหนีไม่ก็มุดทรายอย่างรวดเร็ว


กินอาหารจำพวกไรน้ำ ตัวอ่อนแมลงขนาดเล็ก หนอนที่มีชีวิต และแพลงก์ตอน ปลารากกล้วยเป็นปลาที่นิยมบริโภคกันทั่วไป และสามารถนำไปปรุงเป็นอาหารได้หลายอย่าง เช่น ปลารากกล้วยทอดกระเทียม นับได้ว่าเป็นปลากเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับชาวประมงอย่างแท้จริง

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น