ปลาหลด ราคาไม่สลด เลี้ยงขายรายได้ดี กิโลละ 120-200 บาทตลาดรับซื้อหนัก

, , 1 comment
“ปลาหลด” เป็นปลาน้ำจืดพื้นบ้านที่หาได้ตามแหล่งน้ำทั่วไป ชอบออกหากินในตอนกลางคืน และมักซ่อนตัวตัวในทรายในช่วงเวลากลางวัน อาหารที่ชอบจะเป็นจำพวกนอน แมลงตัวเล็ก ไส้เดือน หรือแม้กระทั่งเนื้อเน่าเปื่อยชิ้นเล็กๆ มีมากในช่วงหน้าฝน ปัจจุบันนี้ปลาลดมีจำนวนลดลงเป็นอย่างมาก เนื่องจากว่าแหล่งน้ำตามธรรมชาติเจือปนไปด้วยสารพิษทำให้มีผลต่อการวางไข่ และด้วยความที่เป็นปลาหายากจึงทำให้ปัจจุบันมีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 120-200 บาท
ลักษณะทั่วไปของปลาหลด


รูปร่างคล้ายปลาไหล อยู่ในวงศ์ตระกูลปลากระทิงแต่มีขนาดที่เล็กกว่า สามารถอาศัยอยู่ในโคลนตมได้ มีปากเล็ก ยาวแหลม และสามารถยืดหดได้ มีลำตัวยาวประมาณ 15-20 ซม. หัวมน ตาเล็ก ลำตัวกลมมน มีจุดดำที่ครีบหลังประมาณ 3-5 จุด
เนื่องจากว่าแหล่งน้ำตามธรรมชาติได้ถูกทำลายไปทำให้ปัจจุบันนี้การจะเพาะเลี้ยงปลาหลดค่อนข้างทำได้ยาก เพราะต้องใช้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์แท้ ดังนั้นคณะวิชาประมงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีกสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จึงได้มีการศึกษาและได้ทดลองการเพาะพันธุ์อย่างจริงจัง เพื่อส่งเสริมในภาคธุรกิจเป็นช่องทางหนึ่งที่สามารถทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นได้
ที่อยู่อาศัยของปลาหลด
ปลาหลด สามารถพบได้ตามแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วไป ไม่ว่าจะเป็น ห้วย หนอง คลอง หรือบึงก็สามารถพบได้ อาศัยอยู่ในทราย และโคลนตม
การเพาะพันธุ์ปลาหลด
คัดเลือกปลาหมดเพศเมีย เพศผู้ที่สมบูรณ์จากแหล่งน้ำธรรมชาติ จากนั้นทำการฉีดฮอร์โมนเข้าไป โดยเพศเมียฉีด 2 เข็มให้มีระยะเวลาห่างจากเข็มแรก 6 ชม. ส่วนเพศผู้จะทำการฉีดฮอร์โมนเพศผู้เพียงครั้งเดียวพร้อมกับเข็มที่ 2 ของตัวเมีย จากนั้นปล่อยลงถังเดียวกันรอให้ผสมพันธุ์กัน
ปลาหลด 1 ตัวสามารถให้ไข่ได้ถึง 3000-5000 ฟอง ฝักตัวได้ดีที่อุณหภูมิ 25-28 องศา และใช้เวลาการฝัก 60 ชม.หลังจากนั้นในบ่ออนุบาลควรให้ไรแดงเป็นอาหารเพราะให้อัตราการรอดได้มากที่สุด เมื่อลูกปลามีอายุประมาณ 1 เดือนก็สามารถปล่อยลงบ่อเพาะเลี้ยงได้


ผ.ศ. หทัยรัตน์  ยังกล่าวอีกว่าเราสามารถเลี้ยงปลาหลดได้ทั้งบ่อดินและบ่อซีเมนต์ โดยที่บ่อซีเมนต์ไม่ต้องมีความสูงมากก็ได้ เนื่องจากว่าปลาหลดเป็นปลาที่ไม่กระโดด อาจจะใช้บ่อซีเมนต์ที่มีความสูงเพียง 50 ซม. ก็เลี้ยงได้แล้ว ข้อดีของการเลี้ยงด้วยบ่อซีเมนต์นั้นจะทำให้เราสามารถควบคุมการหนีออกจากบ่อของปลาได้ เนื่องจากว่าปลาหลดจะไม่สามารถมุดหนีได้เหมือนกับบ่อดินทั่วไป
ในการเพาะเลี้ยงปลาหลดนั้น จะต้องมีการจัดการดูแลน้ำที่ดีด้วย หมั่นตรวจสอบคุณภาพน้ำ เพราะเนื่องจากว่าเป็นปลากินเนื้ออาจจะทำให้เน่าเสียได้ ทางที่ดีควรมีการทำให้น้ำมีระบบหมุนเวียน อาจมีการเติมน้ำลงไปก็สามารถช่วยได้ในระดับหนึ่ง ในบ่อเพาะเลี้ยงควรวางไม้ไผ่ด้วย เพื่อให้ปลาหลดมีที่หลบซ่อนตัว
อาหารที่ใช้ในการเลี้ยงนั้น สามารถหาได้ตามธรรมชาติ ยกตัวอย่างเช่น หอยเชอร์รี่ โดยจะนำมาสับแยกเนื้อกับเปลือกออกจากกัน สับให้ละเอียดเป็นชิ้นเล็กๆ นำไปวางกองไว้ในบ่อเป็นจุด ระวังอย่าให้น้ำสะเทือน เพราะจะทำให้ปลาหลดตกใจและไม่มากินเหยื่อ ควรสังเกตการกินของปลาหลดด้วยเพื่อจะได้ให้อาหารอย่างเหมาะสม ไม่มากหรือน้อยเกินไป เมื่อเทียบกับปลาชนิดอื่นแล้ว ถึงแม้ว่าปลาหลดจะมีราคาที่แพงกว่าปลาทั่วไป แต่มีต้นทุนอาหารค่อนข้างน้อยมาก เหมาะที่จะเป็นอาชีพเสริมที่ดี
ปลดหลดเป็นปลาที่โตไวมาก สามารถจับขายได้เมื่อปลามีอายุประมาณ 6-7 เดือน ในส่วนของการนำไปเป็นพ่อแม่พันธุ์ให้เลี้ยงไว้ประมาณ 1 ปี


เลี้ยงไส้เดือนเป็นอาหารปลาหลด
ด้วยความที่ว่าปลาหลดกินอาหารได้หลายอย่าง จึงมีการเพาะเลี้ยงไส้เดือนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อนำมาใช้เป็นอาหารของปลาหลด ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของปลาหลดมาก จะสังเกตได้ว่าปลาหลดที่จับได้ตามแหล่งน้ำธรรมชาติเมื่อผ่าท้องออกมาจะเต็มไปด้วยไส้เดือน นอกจากนี้ไส้เดือนยังเป็นอาหารที่มีโปรตีนที่สูงมาก ทำให้ปลาโตเร็ว และมีสุขภาพ แข็งแรง เหมาะที่จะใช้ในการเลี้ยง การเพาะพันธุ์ก็แสนง่ายใช้วัสดุธรรมชาติในการเพาะ ใส่ในถัง กะละมัง วางไว้ที่ร่มก็ทำให้ไส้เดือนขยายพันธุ์ได้
ข้อดีในการเลี้ยงปลาหลดด้วยไส้เดือน
1.                ไส้เดือนมีการลงทุนต่ำ เพาะพันธุ์ได้ง่าย
2.                เมื่อน้ำไส้เดือนลงบ่อสามารถอยู่ได้ 1 วัน ไม่ตายง่าย
3.                ปลาหลดชอบกิน

ในปัจจุบัน ปลาหลดที่เห็นขายในตลาดทั่วไปจะเป็นปลาที่จับมาได้ตามแหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งจะมีมากในช่วงหน้าฝนเฉลี่ยกิโลกรัมละ 70-80 บาท หากพ้นช่วงนี้ไปแล้วปลาหลดจะหาซื้อได้ยากพอสมควร แหล่งซื้อขายลดลงอย่างเห็นได้ชัด ราคาซื้อขายค่อนข้างสูงประมาณ 120-200 บาทต่อกิโลกรัม ด้วยเหตุผลเบื้องต้นนี้จึงทำให้เกิดการศึกษาวิจัยพันธุ์ปลาหลดขึ้น เพื่อเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกร ทำให้เกษตรกรมีรายได้โดยไม่ต้องไปทำงานต่างถิ่น

ข้อมูลจาก: http://www.oknation.net/blog/surapinyo
http://www.matichon.co.th
ภาพประกอบ:www.rakbankerd.com

1 ความคิดเห็น: