คลิป สอนการปลูกตำลังในหลุมกล้วยเคล็ดลับง่ายๆพึ่งพาอาศัยกัน

, , No Comments
การทำสวนเกษตรผสมผสานในพื้นที่รอบบ้าน โดยการปลูกตำลึงในหลุมปลูกกล้วย ข้อดี คือ ตำลึงจะได้น้ำและปุ๋ยจากหลุมปลูกกล้วย ช่วยลดการสูญเสียและลดต้นทุนการปลูกตำลึง ใต้ร่มเงาของต้นกล้วยมีสภาพแวดล้อมที่เหมา­ะสมต่อการเจริญเติบโตของตำลึง ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการทำลายของแมลงโดยเฉ­พาะเพลี้ยต่างๆ การปลูกตำลึงในหลุมกล้วยจึงไม่จำเป็นต้องฉ­ีดสารเคมีกำจัดแมลง ผลผลิตที่ได้จึงเป็นผักที่ปลอดภัยจากสารพิ­ษ ใช้บริโภคในครัวเรือนหรือจำหน่ายเป็นรายได­้เสริม

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น