เกษตรกรลำพูนพลิกวิกฤตภัยแล้งปลูกแตงกวาฟันเดือนละ1แสน

, , No Comments
สถานการณ์ภัยแล้งในลำพูนทำให้เกษตรกรต้องหันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อย อย่างแตงกวาและประสบความสำเร็จอย่างงดงาม แต่ละเดือนทำรายได้ถึง 60,000-100,000 บาท นางณัฐวรรณ มีลอด เกษตรกรอำเภอป่าซาง กล่าวว่า ปลูกแตงกวา 2 ไร่ ใช้แรงงานในครอบครัวทั้งหมดรวม 4 คน เหตุที่เลือกปลูกแตงกวา เนื่องจากเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อย ปลูกด้วยระบบน้ำหยดจากบ่อบาดาลที่ขุดเจาะเองให้น้ำ 4 วันต่อครั้ง

สำหรับพันธุ์แตงกวาที่ปลูกมี พันธุ์บิ๊กกรีน และพันธุ์ซุปเปอร์โนวา ใช้ระยะเวลาในการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิต ระหว่าง 25 – 30 วัน ในช่วงที่ให้เผลผลิตเก็บขายได้ทุกวัน วันละไม่ต่ำกว่า 500 กิโลกรัม

“พ่อค้าที่มารับซื้อถึงสวน กิโลกรัมละ 15 บาท สร้างรายได้ เฉลี่ยวันละ ประมาณ 5,000 – 6,000 บาท รวมมีรายได้ต่อเดือนถึง 100,000 บาท ในเดือนที่แตงกวาให้ผลผลิตดี ต้นทุนที่ใช้เพาะปลูก 20,000 บาท แตงกวา เป็นพืชทางเลือก เพาะปลูกและเก็บผลผลิตได้ทั้งปี”

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น