ปลูกพืชสมุนไพรอินทรีย์ รายได้เฉลี่ยสัปดาห์ละ 4,000-5,000 บาท

, , No Comments
ปลูกพืชสมุนไพรอินทรีย์ ขายดีราคาสูงกว่าท้องตลาด ก่อนหน้าที่จะมาปลูกพืชอินทรีย์ก็มีอาชีพทำนามาโดยตลอด ประสบปัญหาทั้งต้นทุนการผลิตสูงทั้งค่าปุ๋ยเคมี ค่าแรงงานไถ หว่าน เก็บเกี่ยว และอื่น ๆ ไม่ต่ำกว่า 20,000 บาท

นายจารึก ทาวะรมย์ เกษตรกรดีเด่น สาขาการผลิตพืชอินทรีย์ดีเด่น ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 (สวพ.4) กรมวิชาการเกษตร เป็นเกษตรกรตัวอย่างที่ได้รับการรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ แล้วสามารถจำหน่ายผลผลิตในราคาที่สูงกว่าท้องตลาด

...“ก่อนหน้าที่จะมาปลูกพืชอินทรีย์ก็มีอาชีพทำนามาโดยตลอด ประสบปัญหาทั้งต้นทุนการผลิตสูงทั้งค่าปุ๋ยเคมี ค่าแรงงานไถ หว่าน เก็บเกี่ยว และอื่น ๆ ไม่ต่ำกว่า 20,000 บาท

..แต่ขายผลผลิตไม่ได้ราคา รายได้ไม่เพียงพอ ต้องเป็นหนี้สินแถมสุขภาพไม่แข็งแรงเจ็บป่วยบ่อย ๆ อันเนื่องมาจากการใช้สารเคมีเป็นประจำ

..จึงเริ่มสนใจการทำเกษตรแบบพอเพียงด้วยการปลูกพืชอินทรีย์ที่ไม่ต้องใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมี ประกอบกับทางโรงพยาบาลตระการพืชผล เข้ามาส่งเสริมให้ปลูกพืชสมุนไพร

...พร้อมรับซื้อผลผลิตไปใช้ในโครงการแพทย์ทางเลือก (แพทย์แผนไทย) จึงเริ่มปลูกพืชสมุนไพรหลากหลายชนิดบนพื้นที่ 2 ไร่ 1 งาน” นายจารึก เล่าให้ฟัง


นอกจากนี้ นายจารึกยังได้สมัครเข้าร่วมโครงการแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ ที่ สวพ.4 ตั้งแต่ปี 2555 ที่ผ่านมา โดยทำตามขั้นตอนเงื่อนไขและข้อกำหนดการรับรองแหล่งผลิตพืชของกรมวิชาการเกษตร ทั้ง 10 ข้อ อย่างเคร่งครัด

เช่น การวางแผนการจัดการ ตลอดกระบวนการผลิตว่า ตอนนี้จะปลูกพืชอะไร

พืชไหนเก็บเกี่ยวได้เมื่อไร

การจัดการศัตรูพืชจะทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ เพื่อป้องกันและกำจัดศัตรูพืชทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี

การบันทึกข้อมูลการผลิต มีการจดบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานประจำ ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนการเก็บผลผลิต

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อมูลการปฏิบัติในแปลง เมื่อปฏิบัติตามข้อกำหนด จึงได้การรับรองมาตรฐานแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ 2556

คือ ขมิ้นชัน กับไพล ต่อมาในปี 2558 ได้รับการรับรองเพิ่มอีก 10 ชนิด ได้แก่ ตะไคร้หอม ตะไคร้ ชุมเห็ดเทศ ใบหม่อน เตยหอม เพชรสังฆาต พญายอ ใบหนาด รางจืด และหญ้ารีแพร์

ที่สำคัญผู้ที่ได้รับการรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์จะได้ราคาที่สูงขึ้นจากราคาปกติ เช่น ขมิ้นชัน ราคาท้องตลาดจะอยู่ที่ 12 บาท/กก.  พอเป็นขมิ้นชันอินทรีย์ ขายได้ 22-24 บาท/กก.

ไพลทั่วไปราคาอยู่ที่ 15-18 บาท/กก. แต่ไพลอินทรีย์สามารถขายได้ราคาสูงถึง 27 บาท/กก.

ซึ่งผลผลิตทั้งหมดจะส่งขายให้กับทางโรงพยาบาล มีรายได้เฉลี่ยสัปดาห์ละ 4,000-5,000 บาทขณะที่ต้นทุนการผลิตแทบจะไม่มีเลย เพราะปุ๋ยก็ผลิตเองจากเศษใบไม้ พืชผัก ตั้งแต่ผันตัวเองมาสู่การปลูกพืชผักอินทรีย์ ชีวิตเปลี่ยนไปมีรายได้ต่อเนื่องตลอดทั้งปี สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตจำหน่ายได้ตามที่ลูกค้ากำหนด

และที่สำคัญสามารถปลดหนี้ ส่งลูกเรียนจบปริญญาทั้งหมด และยังมีเงินเหลือพอที่จะอยู่แบบพอเพียงได้สบาย

หากเกษตรกรท่านใดสนใจแนวทางการปลูกพืชสมุนไพรอินทรีย์ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ ที่ นายจารึก ทาวะรมย์ บ้านเลขที่ 117 หมู่ 4 บ้านไร่ดง ต.โคกจาน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

หรือติดต่อสอบถามได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร หรือ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ในพื้นที่ใกล้บ้าน.
.................................

ที่มา : เดลินิวส์

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น