เลี้ยงปลาซิวในบ่อพลาสติกทำรายได้ดี อาชีพเสริมที่น่าสนใจมาก

, , 1 comment
นายบุญชิต สมัตถะ ประธานศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน บ้านท่าแจ้ง ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ เชี่ยวชาญการทำเกษตรผสมผสานเน้นเกษตรอินทรีย์พึ่งพาตนเอง เปิดศูนย์เรียนรู้ให้เกษตรกรเข้ามาอบรมหาความรู้ด้านการเกษตรสามารถนำไปใช้ ในชีวิตประจำวันได้ วันนี้จะแนะนำวิธีการเลี้ยงปลาซิวเพื่อเป็นอาหารหรือรายได้เสริม ด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน


 ขั้นตอนการเลี้ยงปลาซิว 

       1.เตรียมบ่อเลี้ยงขนาดบ่อ 2×4 เมตร ลึก 1 เมตร (เป็นบ่อปูนหรือบ่อพลาสติกก็ได้)
       2.หลังจากเตรียมบ่อแล้วให้ทำการเปิดน้ำเข้าบ่อสูง 80 เซนติเมตร และนำท่อนกล้วยลงแช่ในบ่อเพื่อดูดซับกลิ่นปูนและกลิ่นเคมีจากพลาสติก แช่นาน 1 สัปดาห์
       3.นำปลาซิวลงบ่อเลี้ยงประมาณ 10 กิโลกรัม
       4.อาหารให้รำอ่อน วันละ 1 ครั้ง
       5.ระบบการถ่ายน้ำให้ทำการถ่ายน้ำโดยการเปิดก๊อก น้ำใส่บ่อและทำตัวจุกระบายน้ำออกจากบ่อที่ก้นบ่อด้วย และนำมุ้งเขียวกันไว้ไม่ให้ปลาหลุดออกจากบ่อตามท่อระบายน้ำ (ให้ทำการถ่ายน้ำปีละ 1 ครั้ง)
       6.ปรับปรุงสภาพน้ำโดยใส่น้ำหมักฮอร์โมนแม่ ½ ลิตร ต่อ เดือน
       7.อาหารเสริมสามารถนำปลวกมาสับให้ละเอียดเพื่อนำ ไปเป็นอาหารเสริมเพิ่มโปรตีนให้ปลาซิวได้ เลี้ยงไว้ 2-3 เดือนสามารถจับขายหรือกินได้ การจำหน่ายราคากิโลกรัมละ 100 บาทสูตรน้ำหมักฮอร์โมนแม่

    ส่วนผสม
       1.ยอดผักบุ้ง หน่อกล้วย หน่อไม้ รวมกัน 10 กก.
       2.กากน้ำตาล 10 ลิตร
       3.ฟอสเฟต 10 กก.
       4.รำละเอียด 2.5 กก.
       5. เกลือ 2 ขีด
       6.หัวเชื้อ 1 ลิตร ((กากน้ำตาล 4 ลิตร +สารเร่งพด2.1 ซอง+น้ำ 200 ลิตร ผสมกัน)
       7. น้ำ 70 ลิตร

        วิธีการทำ
       1.นำผักมาสับเป็นชิ้นเล็กๆ
       2.นำส่วนผสมทั้งหมดมาคลุกเคล้าให้เข้ากัน หมักทิ้งไว้ 15 วัน สามารถนำไปใช้ได้

       การนำไปใช้
       ฉีดพ่นหรือราดลงดิน เพื่อบำรุงพืชผักสวนครัว พืชสวน พืชไร่ ไม้ผลทุกชนิด เพื่อเพิ่มเติมความเขียวงาม เป็นอาหารเสริม และทำให้ลำต้นแข็งแรง และช่วยบำบัดน้ำเสียปรับสภาพน้ำ

ขอขอบคุณเนื้อหาจาก:facebook.com/เกษตรพอเพียงตามรอยพ่อหลวง
ที่มา : ศูนย์ทางด่วนข้อมูลการเกษตร * 1677
        สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.นรราชสีมา ( idf 4388 )

1 ความคิดเห็น: